Rólunk

Tisztelt Látogató!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük honlapunkon.

"A történtekről egy szót sem beszélhetünk, mert ellenkező esetben ugyanott találhatjuk magunkat, ahol voltunk!" Ez volt az elbocsájtó üzenet 1953 novemberében Nyíregyháza- Sóstón.

Közben a foglyokkal teli transzportok százai érkeztek a Szovjetunió különböző tájairól. A háború végén, vagy után elítélt civilek és hadifoglyok ezerötszáz férfiből, és huszonkét nőből álló csoportja érkezett haza novemberben.

A Trojka által bírói ítélet nélkül elítéltek Sztálin halála után jöhettek haza, és itthon azonnal a politikai rendőrség kezébe kerültek. Rákosi nem akarta átvenni őket, mert "nem tudja szavatolni velük a szocializmus építését"

Hazajövetelüktől kezdve titkos cél maradt, hogy minden ártatlanul elpusztult, vagy megnyomorodva haza tért, és hallgatásra kötelezett rabtárs mementójaként egy olyan emlékhely létesülhessen, ahová kegyeletként, és emlékezésként legalább egy szál virágot letehetnek a hozzátartozók, és a volt rabtársak, hiszen az embertelen körülmények között elhunytak ott a messzeségben jeltelen vagy tömegsírokban nyugszanak. Ez évtizedekig csak álom maradhatott, de a túlélők a reményt soha nem adták fel.

1989-ben megtörtént a csoda, amiben valójában senki sem hitt, hogy bekövetkezhet. Az első demokratikus kormány, az Antall-kormány megalakulása után Pintér Károly és felesége Rohr Magdolna vezetésével szinte azonnal megtették a lépéseket annak érdekében, hogy megvalósítsák az emlékhelyet. A fiatal demokráciában anyagi támogatásra csak néhány helyről számíthattak, ezért alapítványt hoztak létre, hogy a nemes ügy megvalósulhasson.

1993 novemberében az V. kerületi Honvéd téren fölavatták az emberi szenvedés, az áldozatok mementójaként, amely a világon elsőként emléket állít a GULAG több százezer áldozatának.

Az emlékművet a Honvédelmi miniszter katonai tiszteletadással avatta. Jelen volt több nagykövet, a különböző vallások, és nemzetiségek képviselői, hiszen az elhurcoltaknál nemre, vallásra, nemzetiségre nem voltak tekintettel.

A 2015-ben kezdődött és 2017. február 25-ig tartó GULAG-GUPVI emlékév méltó módon irányítja rá a figyelmet sokat szenvedett honfitársainkra.

 

Gulág Alapítvány